Om Nationalt ID-center

Nationalt ID-center (NIDC) er et uafhængigt kompetencecenter, som yder rådgivning og bistand til danske myndigheder i forhold til spørgsmål om fastlæggelse og kontrol af udlændinges identitet.

Nationalt ID-center yder løbende støtte til myndighederne i forhold til spørgsmål relateret til identitetsfastsættelsen i konkrete udlændingesager i form af ægthedsvurderinger af dokumenter, ansigtssammenligninger  og tilvejebringelse af relevante baggrundsinformationer. Centeret afholder desuden også kurser for danske myndigheder i ID­dokumentvurdering og grundlæggende ansigtssammenligning. 

Du kan læse yderligere om centerets opgaver mv. på hjemmesidens respektive undersider og i forarbejderne til den lovgivning, der etablerer centeret. NIDC har desuden udarbejdet en one-pager som indeholder en kort beskrivelse af hvad NIDC kan bistå med og hvordan relevante medarbejdere kontaktes.  

Organisationsdiagram

Nationalt ID-center består af 35 medarbejdere med et ledelsesteam bestående af en chef, en souschef og en chefkonsulent.

NIDC orginasitionsdiagram