Samarbejdspartnere og referencegruppe

Det er udlændinge- og integrationsministeren, som fastsætter hvilke myndigheder, der er omfattet af NIDCs virke, og som kan fremsætte begæring over for centeret om afgivelse af udtalelse om et dokument til brug for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, jf. udlændingelovens § 40 i, stk. 1 og 7.

De omfattede myndigheder, jf. bekendtgørelse nr. 11 af 5. januar 2022 om offentlige myndigheder, som Nationalt ID-center skal kunne betjene er:

• Ankestyrelsen
• Familieretshuset
• Flygtningenævnet
• Hjemrejsestyrelsen
• Justitsministeriet
• Politiet
• Styrelsen for International Rekruttering og Integration
• Udenrigsministeriet
• Udlændinge- og Integrationsministeriet
• Udlændingenævnet
• Udlændingestyrelsen

Derudover er personregistrerende medarbejdere i følgende myndigheder omfattet:

• ATP
• Kirkeministeriet
• Kommunerne
• Skattestyrelsen
• Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Fastlæggelsen af NIDCs overordnede strategi, prioriteringer og indsatsområder samt retningslinjer for centerets langsigtede virksomhed og udvikling sker i NIDCs referencegruppe. Referencegruppen er sammensat af repræsentanter fra de myndigheder, der er omfattet af NIDCs virke. Udlændinge- og Integrationsministeriets medlem er formand for referencegruppen. NIDCs chef deltager også i referencegruppens møder. 

Ved udgangen af 2022 består centerets referencegruppe af repræsentanter fra Ankestyrelsen, ATP, Familieretshuset, Flygtningenævnet, Hjemrejsestyrelsen, Justitsministeriet, Kirkeministeriet, kommunerne, Politiet, Skattestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Udenrigsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingenævnet og Udlændingestyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 11 af 5. januar 2022.