Landespecifik information

Bemærk at visning af landespecifik information kræver login.

29-02-2024

Notatet beskriver betingelser og krav for at indgå borgerlige og sædvaneretlige vielser i Uganda, den efterfølgende registrering hos Ugandan Registration Services Bureau (URSB) samt udstedelsesprocedurerne for de tilknyttede vielsesattester.

29-02-2024

Notatet beskriver det ugandiske nationale ID-kort, det ugandiske civilregistreringssystem og registreringsproceduren forud for opnåelse af et ID-kort.

29-02-2024

Notatet beskriver proceduren for skilsmisse i Vietnam samt udstedelsen af skilsmisseafgørelser.

29-02-2024

Notatet beskriver registrering af vielse samt udstedelsesprocedurerne for vietnamesiske vielsesattester.

29-02-2024

Notatet beskriver registrering af fødsel samt udstedelsesprocedurerne for vietnamesiske fødselsattester. Notatet indeholder også en gennemgang af de tekniske specifikationer af fødselsattester.

29-02-2024

Notatet berører forskellige aspekter vedrørende vietnamesiske bankkonti, herunder indlånskonti og bemyndigelse, muligheder for netbank og fælles konti.

29-02-2024

Dette notat beskriver ansøgningsprocessen og kravene for at få et vietnamesisk pas, når der søges i Vietnam eller i udlandet. Notatet introducerer derudover det nye design og tekniske specificationer for det vietnamesiske pas.

28-02-2024

Nærværende notat beskriver ansøgningsproceduren og registreringsrutinerne for udstedelsen af det pakistanske pas.

28-02-2024

Nærværende notat beskriver den administrative struktur i Pakistan med hensyn til registrering af personlige data og til dokumentudstedelse.

28-02-2024

Nærværende notat omhandler fødselsregistrering og udstedelsen af relaterede civile dokumenter såsom birth registration certificate, child registration certificate og family registration certificate.