Landespecifikke publikationer

06-06-2023

Nærværende notat beskriver de forskellige pakistanske ID-kort. Notatet er en opdateret version af notat udgivet den 28. august 2019.

06-06-2023

Nærværende notat beskriver den administrative struktur i Pakistan med hensyn til registrering af personlige data og til dokumentudstedelse. Notatet er en opdateret version af notat udgivet i september 2019.

04-05-2023

En guide til den italienske opholdstilladelse, som første gang blev udstedt i februar 2021.

04-05-2023

Nærværende notat beskriver udstedelsesprocedurerne for italienske opholdstilladelser.

27-04-2023

Notatet beskriver taktiske informationer i pakistanske ID- og civil dokumenter. Notatet kan bruges i den indledende undersøgelse af pakistanske dokumenter.

27-04-2023

Notatet omhandler vielses- og skilsmisseregistrering og udstedelsesprocedurerne for dokumenterne nikahnama, marriage registration certificate og skilsmisseattest. Notatet indeholder også en vurdering af dokumenternes troværdighed.

23-03-2023

Kort guide til det litauiske ID-kort (2021)

23-03-2023

Guiden indeholder oplysninger som kan bruges når et rumænsk ID-kort undersøges.

22-03-2023

Nærværende notat beskriver det pakistanske pas og troværdigheden her af. Notatet er en opdateret version af notat udgivet den 26. august 2019.

03-03-2023

Kort guide til det danske opholdskort (2012).