Behandling af personoplysninger i forbindelse med henvendelse om aktindsigt og indsigt

Nationalt ID-center behandler personoplysninger i forbindelse med behandling af anmodninger om aktindsigt og i forbindelse med behandling af henvendelser om registreredes rettigheder, fx om indsigt i centerets behandling af personoplysninger.

Når du anmoder Nationalt ID-center om aktindsigt, modtager centeret de personoplysninger, som du eller din repræsentant sender til centeret i forbindelse med anmodningen.

Ifølge databeskyttelsesforordningen skal Nationalt ID-center give dig en række oplysninger, når centeret modtager personoplysninger fra dig. Du vil derfor modtage en underretning, som forklarer, hvordan centeret behandler de fremsendte personoplysninger.

Formål og retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at kunne besvare anmodningen om aktindsigt, indsigt mv. Retsgrundlaget for henvendelser om aktindsigt er offentlighedsloven, mens retsgrundlaget for henvendelser om registreredes rettigheder er databeskyttelsesforordningens kapitel 3 og databeskyttelseslovens kapitel 6.

Kategorier af personoplysninger

Nationalt ID-center behandler kontaktoplysningerne på den person, som henvender sig til centeret. Derudover kan det også være nødvendigt at behandle andre personoplysninger for at kunne besvare henvendelsen. Her kan der være tale om såvel almindelige som følsomme personoplysninger om den person, der henvender sig (hvis henvendelsen vedrører pågældendes egen sag) eller andre personer.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Nationalt ID-center vil efter de givne omstændigheder videregive personoplysninger om ansøgeren og om de personer, anmodningen vedrører. Det kan ske til følgende myndigheder:

  1. Folketinget (dette vil almindeligvis ske i forbindelse med en besvarelse af et spørgsmål vedrørende aktindsigt fra et udvalg i Folketinget)
  2. Udlændingemyndighederne (fx for at bekræfte ansøgernes identitet eller i forbindelse med en orienteringsskrivelse til udlændingemyndighederne om udfaldet af en aktindsigtssag)
  3. De øvrige ministerier (fx i forbindelse med høring af øvrige myndigheder)

Opbevaring af dine oplysninger

Henvendelser om aktindsigt registreres med et journalnummer i Nationalt ID-centers sags- og journaliseringssystem. Centeret journaliserer dokumenter med personoplysninger efter offentlighedslovens regler. De journaliserede dokumenter slettes i overensstemmelse med fastlagte sletningsprocedurer efter senest 15 år.